Det er rigtigt at Martinus taler om det flere steder, at det er godt at vi dør, så vi kan få skiftet den brugte og slidte organisme (kroppen) ud. Men det er jo igen en af de der mere generelle udtalelser, som måske ikke siger så meget helt konkret. Det gør han til gengæld her i et svar på et brev fra den 3. oktober 1962, der er bragt i Kosmos nr. 5, 2018:

“Men rent fysiske organiske sygdomme, der ikke er nedbrydende af de åndelige talentkerner, følger som regel ikke med over i det nye fysiske liv. Væsenet kan derfor fødes i dette nye liv meget sund og frisk og være ganske uden de sygdomme eller fysiske defekter, det har i det nuværende liv.”

Det er jo meget rart at vide sådan helt konkret. Tænk sig med gigt eller andre sygdomme som forkrøbler kroppen fysisk. Nej, de følger ikke med i den nye krop vi får, MEN, og det skal skrives med stort, for Martinus skriver videre dette:

“Hvis den fejlagtige levemåde, som var årsag til sygdommen i sidste liv, fortsætter i det nuværende liv, kommer sygdommene meget hurtigt frem igen.”

Og så er vi igen tilbage ved; Hvad er årsagen?

Har vi ikke fjernet årsagen til sygdommen i dette liv, så dukker den ret hurtigt om igen i næste liv. Derfor er det særdeles god grund til at arbejde med sig selv og sit velbefindede – UANSET – hvilken alder man end er i.

Og så skal vi lige have den slemme med, den hvor vi ikke får en ny frisk krop i næste liv, for det kommer han også ind på i dette svar:

“Det er rigtigt, at meget svære påvirkninger af de åndelige organer f.eks. ved indtagelse af stærke giftige stoffer: alkohol, nikotin, morfin og andre sådanne stoffer, der virker direkte på de sjælelige eller åndelige legemer, nedbryder den åndelige organiske struktur, så den svækkes. Med svækkelse af den åndelige strukturs talentkerner forringes menneskets mentale kunnen eller dets tankefunktion. Den kan i værste tilfælde forringes helt ned til total åndssvaghed i kommende liv.”

Det er faktisk første gang jeg ser Martinus sætte nikotin og dermed cigaretter på, som direkte påvirkende de åndelige legemer. Han nævner mange steder dette med at ryge, at det vil skade lungerne i kommende liv. Det er værd at bemærke her, fordi vi i dag har en masse nikotin-produkter, som ikke indtages via røg gennem cigaretter m.m. – og det betyder at der altså bliver en pris at betale i kommende liv for at bruge/misbruge disse produkter.

Og læg mærke til hvor han siger det har indvirkning: “…forringes menneskets mentale kunnen eller dets tankefunktion.”

Læs selv hele Martinus svar-brev her: https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?mode=artikelopslag&art=32340