Korrespondancekurset blev forestået af Per Bruus-Jensen på foranledning af Martinus.

# 364              Forsommer 1960
Per Bruus-Jensen påbegynder udarbejdelsen af et korrespondancekursus i Martinus’ kosmologi (på opfordring af Martinus og EGL). Første lektion udkommer i nov. 1960. I alt udkommer 92 lektioner, hvoraf Martinus kontrollerer og godkender de første 72. – If. PBJ s. 28 blev kurset færdiggjort i første halvdel af 1970’erne. – If. K-1983-6 var udsendelsen stillet i bero i perioden 1970-83. – Det samlede kursus er færdigudgivet i 1984 (K-1984-3).

 

Korrespondancekursus, godkendelsesbrev fra Martinus

Korrespondancekursus, godkendelsesbrev fra Martinus

 

Som det kan ses oppe i højre hjørne, er dette brev udsendt sammen med “Lektion nr. 19”.

Jeg ved, at der forefindes to lignende breve, hvor Martinus på samme måde underskriver og godkender udgivelsen af, “Korrespondancekurset”, af Per Bruus-Jensen.

Jeg er ind til videre kun i besiddelse af denne ene udgave.