Kontaktbrevene udsendes første gang den 19. oktober 1941.

# 131              19. okt. 1941
Livets Bogs Bureaus nyoprettede korrespondanceafdeling (EGL) udsender korrespondancebrev (undervisningsbrev) nr. 1. Brevene udsendes hver 14. dag. Hans Bønnelycke (m.fl.) refererer Martinus’ foredrag. – Et løbende kursus i esperanto er inkluderet (Thora Hammarlund). – Nummerserie 1941-46: 1-135.

“Og det er da ogsaa i denne Forstaaelsens Aand, vi idag skriver til Dem. Fra mange Sider har vi maattet høre, at Deltagerne i Arbejdet i København var langt bedre stillet end Deltagerne i Provinsen. Især har Ønsket om at høre Martinus egne Foredrag været meget stærkt. Og det er udfra alle disse Ønsker, at den Ide, som De hermed ser udført i Praksis, er opstaaet. Der er, fra vor Side, intet vi hellere vil, end være i nærmeste Kontakt med de Mennesker, ved hvis Kærlighed denne Sag har faaet Liv og Vækst. Og vi har derfor følt os tilskyndede til det Forsøg, som her gøres med Oprettelsen af en speciel Korrespondanceafdeling, der skulde tilstræbe at udfylde et Savn, som Sagens Hovedorgan “Kosmos” ikke kan udfylde, det, at sende dem, der ønsker det, et Referat af de Foredrag, Martinus holder i Studiekredsene herinde.”

http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1933/kos1933-01-001.php

Det første år udkom der seks kontaktbreve og i årene 1942 til og med 1946 udkom der er årligt 26 stk., hvorefter der var en pause i udgivelsen fra 1947 til og med 1949. Kontaktbrevene blev genoptaget i 1950, hvor der udkom 17 stk. Det samme gjorde der i 1951. 1952 udkom der 25 og 1953 og 1954 udkom der 24 pr. år. Fra og med 1955 og til og med 1966 udkom der årligt 26 stk. Det sidste år, 1967, hvor kontaktbrevene blev udgivet, udkom der 15 stk.

Der er her et sjovt overlap til Kosmos, hvor man måske har tænkt at det blev den endelige videreførelse, da det starter med nr. 16 i august 1967, hvor kontaktbrevene ophørte i juli 1967. I årene 1955 til og med 1967 udkom der kun ét Kosmos årligt, et såkaldt Jule-Kosmos. Med den undtagelse af 1960, hvor der i 1961 udkom et samlet Kosmos for både 1960 og 1961. Det sidste år, 1967, kom der både 9 enkelt-Kosmos samt et års-Kosmos eller Jule-Kosmos.