I et brev til Helmer Fogedgaard, af 15. maj 1939, kommer Martinus ind på betydningen af de 40 dages vandring og kobler det sammen med opøvelse af evnen til hellere at give end at tage.

“Med Hensyn til Deres Ensomhed, da forstaar jeg den saa udmærket, kære Helmer Fogedgaard. Den Vej maa alle Mennesker før eller senere komme til at vandre. Den udgør de “40 Dages Vandring i Ørkenen” før den virkelige Forening med Guddommen kan finde Sted. Uden denne Vandring vilde ingen faa nogen virkelig Træning i “hellere at give end at tage”.”

http://www.martinus.dk/da/brevdatabase/index.php?mode=opslag&brev_id=31761