Der findes 3 steder hvor Martinus nævner dette på skrift.

Det første her, som er fra “Den intellektualiserede Kristendom”, stk. 14, giver et par detaljer mere end blot at Keopspyramiden er et indvielsesinstrument(mit ord i øvrigt). Her fortæller han også at det var for at kunne blive ypperstepræst eller farao.

Ligesom aspiranten i sin tid til denne pyramideindvielse for at kunne blive ypperstepræst og farao måtte finde igennem pyramidens mørke gang, før han nåede op i kongeværdighed, således må mennesket i dag passere mørkets kulmination, men for åbent tæppe, for at blive et kristusvæsen, blive ét med Gud i hans “billede efter hans lignelse”.

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=72&stk=14

Det andet sted er i artiklen/småbogen, “Hvad er sandhed?”.

“Men denne var altid fødslen af en ny »konge« eller et væsen, der kunne bestå den kunstige pyramideindvielse eller lignende, som ypperstepræste- eller kongeværdigheden betingede i et vist tidsrum af menneskehedens historie.”

Artikel, bragt i Kontaktbrevene fra nr. 79, 1944 frem til og med nr. 88, 1945. https://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1945/bre1945-85-004.php
Småbog 3, kapitel 20. https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=3&stk=20

Det sidste sted, som er i artiklen, “Jomfrufødslen”, Kontaktbrev nr. 13, 1958. Her skriver Martinus også at det ikke var alle og enhver beskåret at blive indviet. Der var forbundet med vanskelige fysiske og psykiske prøvelser.

“Men nu skal det ikke mere ske ved tempelindvielser eller pyramideindvielser, hvor der skulle bestås vanskelige fysiske og psykiske prøver.”

https://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1958/bre1958-13-005.php

Men sådan foregår det ikke længere. Vi har passeret det punkt i udviklingen. Nu er der kun vort eget “hårde” arbejde med os selv 😉

“Nu foregår indvielsen midt i “hverdagens pyramide”, og de gejstlige lærere afløses af den åndsvidenskab, der er tilgængelig for ethvert søgende menneske.”

Der findes faktisk et fjerde sted hvor Martinus angiveligt “skriver” det. Det er fra hans erindringsbog, “Martinus erindringer”. Det står at finde på side 140. Der er dog ikke tale om Martinus’ egen direkte skrift. Der er tale om tre båndoptagelse lavet i samarbejde med Sam Zinglersen m.fl. Men bogen er først udgivet efter Martinus bortgang fra det fysiske plan, og der fides et par detaljer i bogen som ikke findes indtalt på båndene.

Under alle omstændigheder har Martinus udtalt sig selv direkte 3 steder. Det burde jo også være rigeligt, eller 😉