Ja det skal vi – men vi har helt misforstået “konceptet” fortæller Martinus i artiklen, “Jomfrufødslen”, fra Kontaktbrev 13, 1958 😉

“Jomfrufødslen” er ikke blot noget, der hører fortiden til, alle jordiske mennesker skal i virkeligheden med tiden opnå den bevidsthedstilstand, som har fået dette navn i den dogmatiske religion og er blevet sådan misforstået.

Men hvad er det så, denne besynderlige “Jomfrufødsel” som vi alle skal igennem ?

Helt kort og klart:
“Det jeg i mine kosmiske analyser kalder “den store fødsel” eller opnåelsen af kosmisk bevidsthed, er i virkeligheden “jomfrufødslen”.”

Videre forklarer han:
“Det er ikke en fødsel, der består i, at et væsen fødes ud af et hun væsen eller en moders organisme ni måneder efter en fysisk undfangelsesproces, det er en indre fødsel i et væsens egen bevidsthed og organisme, som gør dette væsen til et Kristusvæsen, der er ét med Faderen og udstråler “den hellige ånd” eller den guddommelige næstekærlighed i tanker, ord og handlinger mod alt og alle.”

Ret så interessant og anderledes forklaring end vi hidtil har fået fra bibelen.

https://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1958/bre1958-13-005.php