Læser man i Livets Bog, Bind 1, stk. 9, finder der sig en interessant detalje om symbolerne.

De er faktisk blevet til for at hjælpe dem som ikke umiddelbart kan forstå de tankerækker Martinus præsenterer os for. På den måde kan de usynlige åndelige detaljer gøres synlige for de fysiske sanser, og danner et billede vi kan forholde os til, og relatere til. Det betyder, som han skriver, at vi kan begynde at lære tingenes sammenhæng inden vi kan forstå det vi læser af hans beskrivelser af det åndelige.

“Det praktiske resultat heraf vil så igen være dette, at de kosmiske realiteter derved får en slags tilgængelighed indenfor det materielle syn, således at nogle af de væsener, der endnu ikke har nogen udover nævnte syn højere udviklet sansebegavelse, derved på et tidligere tidspunkt end det ellers ville være tilfældet også kan begynde at arbejde med, og derved få kendskab til disse for dem ellers skjulte sider af livets oplevelse.”

Det er ikke så langt et stykke og er interessant at læse i sin helhed.

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=51&stk=9&mode=opslag