Ja, man kunne fristes til at tænke sit her når man læser i Det evige Verdensbillede, Bog 3, Symbol nr. 33, stk. 3; Men det er fordi vi er for hurtige så 😉

“Den højeste ild ligger til grund for såvel krig som fred og bliver derved hovedorganet for væsenets skæbnedannelse.”

Det er måske ikke lige det vi venter fordi vi altid hører “Den højeste ild” omtalt som noget umådelig positivt. Men rent faktisk er der blot tale om en grundliggende struktur bag alt. Det gør så at al skabelse og oplevelse er baseret på “Den højeste ild”

Tag blot startsætningen på stykket:
“Det bærende kosmiske, organiske fundament for det levende væsens livsoplevelse, dets bevidstheds mange stadier, dets forvandling fra dyr til menneske er væsenets sympatiske anlæg, der er det samme som organstrukturen for den højeste ild, og som ligger til grund for væsenets kredsløbspassage gennem lys- og mørkeområdet. Det befordrer væsenets fremtræden som hankønsvæsen, hunkønsvæsen og som menneskekønsvæsen, hvilket sidste vil sige: det færdige menneske i Guds billede.”

https://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=63&stk=33&pkt=3