Det vi læser er religion 😉

Ja så enkelt kan det faktisk siges. Det kræver dog nok lidt mere forklaring inden for mange får det for galt i halsen.

Martinus er i Livets Bog, Bind 1, stk. 15 helt klar og tydelig om at det er religion. Men det er så også den absolut eneste fundamentale religion. Dermed er det faktisk mere religion end religionerne. Det er da lidt sjovt 😉 Og han kalder det faktisk også Livets religion.

“Livets Bog skal således give den studerende et indblik i, hvorledes denne førstnævnte korrespondance eller denne livets direkte tale eksisterer som udgørende tilværelsens absolut eneste fundamentale religion, idet den nemlig kun kan eksistere med absolut alle som lærere, med alle som elever og med alt som læresætninger.”

“Da Livets Bog udgør en genfortælling af oplevelsen af denne altomspændende “livets religion” og er blevet manifesteret med det formål at stimulere udviklingen af individets evne til selv at forstå nævnte religion, således at det bliver i stand til, – ikke ud fra Livets Bog, – men ud fra livets egen direkte tale, selv at skue, hvad det må og ikke må, hvad der er virkeligt og uvirkeligt, …”

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=51&stk=15&mode=opslag

Martinus kommer også ind omkring det i stk. 19:

“Den vil lære dem at forstå, at han, ligesom de og alle andre eksisterende væsener, arbejder i den samme have, og at der, som jeg allerede tidligere har bemærket, kun findes én Gud og én eneste religion, hvis levende illustrerede læresætninger hvert eneste øjeblik demonstreres for hver enkelt gudesøn på en for dennes midlertidige udviklingstrin tilpasset og pr. omgivelserne, faderlig korrespondance. Den vil endvidere klargøre, at denne ene Gud og denne ene religion indbefatter og udgør alt, hvad der eksisterer, og at alt, hvad der ellers forefindes i tilværelsen under begrebet “religioner”, kun er genklange eller strålebundter fra denne ene altomspændende levende religions umådelige lyshav.”

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=51&stk=19&mode=opslag