Artiklen, “Mental suverænitet”, fra Kontaktbrev 123+124, 1946, kaster flere interessante ting af sig. Denne gang forklarer Martinus hvorledes det går til at mennesker bliver til “inventar” der bare kan udnyttes efter behag.

Dette er den egentlige grund til at vi bliver i stand til at tage hinandens liv; Vi bliver dybt begravet og fuldstændig opslugt af det materielle.

“De er saaledes bare en Slags “Husdyr”, der igen kun er at betragte som en Slags højere “Inventar”. Men i samme Grad som “Næsten” saaledes kun opfattes eller sanses som et Stykke Inventar, som “Materie”, er vedkommende Væsen jo ophørt med at kunne “se menneskeligt”. Det har saaledes mistet sit normale kosmiske Syn, igennem hvilket det ellers skulde se “Næsten” som et “levende Medvæsen” og ikke som et blot og bart “Redskab”, et Stykke Inventar, det kan udnytte alt efter Behag.”

Og for lige at tage den dybereliggende årsag med der ligger til grund for at det er som det er:

“Men for at blive en fuldkommen “Tjener” for Livet, maa det først blive en fuldkommen “Herre” over Materien. “Materien” er nemlig det eneste eksisterende Middel, ved hvilket man kan tjene sin “Næste”, Medvæsenerne eller Guddommen. Men for at blive en virkelig “Herre” over Materien maa det levende Væsen først gøre sig til eet med Materien. Det maa lære at elske Materien ligesaa højt, som det elsker sig selv. Og det er denne Kærlighed til “Materien”, der aabenbarer sig under Begrebet “Ejendomsretten”. ”

http://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1946/bre1946-123124-003.php

Det kan meget anbefales at læse hele artiklen. Starten af den findes ved nedenstående link 🙂

http://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1946/bre1946-119-003.php