Jeg sidder i anden sammenhæng med artiklen, “Mental suverænitet” af Martinus, fra Kontaktbrev nr. 120, 1946, hvor jeg “falder” over disse linjer, der ikke efterlader nogen som helst tvivl om hvem Buddha og Muhamed var:

“Ser vi ikke ligeledes, at Millioner af Mennesker i Aarhundreder har lovpriset “Buddha” som et himmelsk eller overjordisk Væsen, hvilket vil sige: et Væsen i hvem Guddommen har Velbehag? – Og er der ikke paa samme Maade Millioner af Mennesker, der i Dag liver i Lovprisningen og Tilbedelsen af Muhamed som en Himlens Søn?

Deres Manifestationer var ikke en Eftersnakken, en Kopiering eller Efterabning af andre forudgaaende eller samtidige Væsener. Hele deres Fremtræden, deres Viden og Paabud, Raad og Vejledning var absolut selvstændige og dermed suveræne, fyrstelige eller “kongelige” i Ordets allerdybeste bogstaveligste Forstand. Nævnte Væsener var bevidste “Gudesønner” i Renkultur. Der var ikke andre over disse Væsener end Guddommen. De talede saaledes direkte med Guddommen og ud fra Guddommen.”

Og læg lige mærke til hvilket tryk han ligger på det med ordene: “i Ordets allerdybeste bogstaveligste Forstand.”

http://www.martinus.dk/da/kosmos/breve/1946/bre1946-120-003.php

PS: Det er rigtigt, at der er en stavefejl hvor der står “liver”. Der skal naturligvis stå “lever”, men det er dog trykt sådan, så derfor får du det sådan 🙂