Jeg har hørt flere udtale, at når Jesus kunne udsættes for de voldsomme ting, som endte med hans korsfæstelse og død, så måtte han jo have en skæbne og ikke være færdigudviklet. Men det er jo hvad Martinus ville kalde lokal-logik, for Jesus kom som en budbringer af en ny væremåde, og måtte på den tid han levede demonstrere den, da de ikke intellektuelt kunne forstå det, hvilket også er derfor han udtaler; Jeg har endnu meget at sige jeg, men det kan i ikke bære nu.

I artiklen “Den nye kultur” fra Kosmos 4, 2018, gør Martinus det helt klart.

“Den lidelse som Kristus blev påført, var ikke karma. Han behøvede ikke den lidelse, da han for længst var kosmisk voksen eller fuldkommen. Han påtog sig frivilligt denne lidelse, fordi menneskeheden skulle have en model på, hvor langt man skal kunne gå i sin tilgivelse. Man skal tilgive alt!”

Det er i øvrigt en meget anbefalelsesværdig artikel at læse, da Martinus kommer ind på mange interessante emner i den 🙂