Vegetarisme - - Nyt fra verden - nr. 02 - 2016 - side 63