Universet, - Verdensaltet - og The Big Bang - - Spørg om kosmologi - nr. 05 - 2016 - side 139