Studiekredsarbejdet i provinsen - - Meddelelse - nr. 02 - 1944 - side 7