Så dukkede Island frem i horisonten - - Glimt af sagens historie af Martinus - nr. 01 - 2006 - side 27