Opgave nr. 3 - - Korrespondanceafdelingen - nr. 01 - 1942 - side 71