Om Judas - - Martinus skrev - nr. 01 - 2015 - side 29