Mindedagsprogram 13. august 2016 - - Nyt fra sagen - nr. 06 - 2016 - side 191