Mindedagen lørdag den 7. aug. kl. 12:30 - - Notitser - nr. 07 - 2004 - side 167