Mere Kosmos i færre numre - - Notitser - nr. 08 - 2004 - side 198