Meningen med menneskets liv ... - - Månedens citat af Martinus - nr. 49 - 2016 - side 49