Martinus - - Artikel - nr. 07-08 - 1990 - side 142