Martinus 10:10. Menneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls 4 - - Artikel - nr. 01 - 1940 - side 103