Månestrålen - - Artikel - nr. 02 - 1941 - side 207