Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 04 - 2004 - side 95