Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 08 - 2006 - side 255