Kraniet fra Pithecanthropus erectus Dubois set fra siden - - Foto - nr. 12 - 1934 - side 183