Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notitser - nr. 09-10 - 2004 - side 221