Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 07 - 2018 - side 205