Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notitser - nr. 03 - 2005 - side 82