Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 10 - 2016 - side 307