Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notitser - nr. 11-12 - 2004 - side 253