Fra provinsen - - Kosmologi i Danmark - nr. 05 - 1942 - side 103