Forudsætningen for en objektiv analysering af medvæsenerne 4:5 - - Artikel - nr. 10 - 1944 - side 69