Foredrag i april - - Meddelelse - nr. 03 - 1940 - side 119