Et kosmisk perspektiv på naturkatastroferne - - Mellem himmel og jord - nr. 03 - 2018 - side 81