Er der sammenhæng mellem Jordklodens og vores kredsløb? - - Spørg om kosmologi - nr. 04 - 2005 - side 119