DVD'er om Mennesket og virkeligheden - - Notitser - nr. 02 - 2005 - side 63