Du skal blive et væsen i "Guds billede" - - Spørg om kosmologi - nr. 02 - 2017 - side 48