Du er et elektrisk væsen – og du udsender positiv eller negativ elektricitet - - Spørg om kosmologi - nr. 08 - 2017 - side 237