Dette nummers indhold af Livets Bog - - Meddelelse - nr. 12 - 1940 - side 188