Demente mennesker har skabt sig talentkerner, før de blev demente - - Spørg om kosmologi - nr. 04 - 2018 - side 112