De nya tankarna - - Digt - nr. 09 - 1933 - side 16