Wilhelm Dilthey: Martinus-analysen eller "forståelsens cirkel" - - Evige tanker - nr. 06 - 2004 - side 142