Videnskabens erkendelsesvej - - Aforismer - nr. 01 - 2004 - side 6