Studiekredsplan for provinsen i januar 1943 - - Meddelelse - nr. 12 - 1942 - side 159