Studiekredsarbejdet over Livets Bog vinteren 1943-44 - - Kosmologi i Danmark - nr. 08 - 1943 - side 217