Studiekredsarbejdet i København - - Meddelelse - nr. 12 - 1941 - side 63