Sommerhus til salg (Sydskrænten 9) - - Vedlagt dette nummer - nr. 03 - 1988 - side upm